Дифлукан инж.

hands

Търговско име на лекарствения-продукт :
Количествен и качествен състав:
Лекарствена форма:
Клинични данни:
Дозировка и начин на употреба: